Lâu đài vua Mèo giữa vùng cao Hà Giang

Lâu đài vua Mèo giữa vùng cao Hà Giang
UPDATED: 14 Oct 2010 122 Views

Toàn cảnh khu dinh thự nhà họ Vương. Mộ vua Mèo Vương Chí Thành. Mặt trước nhà vua Mèo. Buôn làng người Mông. Trẻ em vùng cao. Ngọn núi phía trước nhà Vương.

Nguyễn Văn Hưởng

Tags : Hà Giang