Mức phạt khách Việt cần lưu ý khi mang thịt ra nước ngoài

Mức phạt khách Việt cần lưu ý khi mang thịt ra nước ngoài

Cẩm nang Mar 09 2019

Việt Nam là nước thứ 3 ở châu Á, sau Trung Quốc và Mông Cổ, và là nước đầu tiên ở khu vực Đông N...

Tại sao bạn phải trả thêm tiền khi rời Nhật Bản?

Tại sao bạn phải trả thêm tiền khi rời Nhật Bản?

Tin tức Jan 09 2019

Loại thuế mới này được áp dụng với cả du khách nước ngoài lẫn người Nhật Bản khi rời nơi đây bằn...

Back to top